بزرگترین وبلاگ زیست شناسی

+ آزمایشگاه مجازی برای اولین بار!

سوالات فصل اول زیست دوم دبیرستان

فصل اول


۱.هیدرولیز را تعریف کرده و طرح ساده ای از آن را رسم نمایید


۲.نقش مهم کاتالاز در بدن چیست؟


۳.چهار ویژگی یک آنزیم را بنویسید


۴.کدام چربیها در غشا سلول قرار دارند و ساختار آنها چگونه است؟


۵.پلیمر را تعریف کرده و از نوع شاخه دا و خط دار آن مثالی ذکر نمایید


۶.یک فرایند هیدرولیزی و یک فرایند سنتز آبدهی در بدن انسان در رابطه با گلوکز بنویسید


۷.جا های خالی را پر کنید

 • الف) و و جایگاهفعال آنزیم ها را اشغال کرده اند
 • ب)برای نرم کردن گوشت از آنزیم و در نتیجه اسفنج از آنزیم استفاده میشود
۸.دو تفاوت سلولز و گلیکوژن را بنویسید


۹. از آنزیم های زیر کدام برای تجزیه ابریشم و کدام برای تجزیه ی تار عنکبوت بکار میرود

آمیلاز ـ پروتئاز ـ سلولاز ـ لیپاز


چهار گزینه ای

۱.کدام یک از تنوع مونومری بیشتری برخوردار است؟

 1. نشاسته
 2. گلیکوژن
 3. لاکتوز
 4. مالتوز

۲. آدنوزین از ترکیب کدام بخشها ایجاد میشود؟

 1. فسفات و پنتوز
 2. فسفات و آدنین
 3. ادنین و هگزوز
 4. آدنین و پنتوز

۳.در ساختار کدامیک گلیسرول بکار رفته است؟

 1. کلسترول
 2. فسفو لیپید
 3. تری گلیسیرید
 4. لیستین

۵. تعداد ۱۰۰۰ مولکول گلوکز در ساختار هر یک از مواد زیر وجود دارد وزن مولکولی کدامیک بیشتر است؟

 1. یک رشته سلولز
 2. یک مولکول گلیکوژن
 3. ۵۰۰ مالتوز
 4. یک مولکول نشاسته

مفهومی

 1. اگر گلوکز C6H12O6 باشد فرمول ساکارز را بنویسید
 2. از اتصال ۱۰ مولکول گلوکز به طور خطی به مالتوز چند پیوند تشکیل میشود و چند آب مصرف میگردد؟
 3. از هیدرولیز یک پلی ساکارید رشته ای ۱۰۰ مولکول مالتوز و ۲۰۰ گلوکز حاصل میشود
 • مجموع مونومر های ان چقدر است؟
 • چند مولکول آب مصرف شده است؟جواب سوالات در پست های بعدی قرار داده میشود

طراح سوالات:آقای علاءالدینی
+ نوشته شده در  پنجشنبه شانزدهم دی ۱۳۸۹ساعت 11:44  توسط محمد امین  |